Vi løfter din idé ut i verden

Nordnorsk tilhørighet – globale muligheter

Norinnova er et av Nord-Norges største kompetansemiljøer innen utvikling av idéer fra forskning og innovasjon. Vår jobb er å hjelpe deg å løfte din idé fra skrivebordet og ut i verden.

Hvert år finner vi nye løsninger på utfordringer vi og verden står over for. Sammen med gründere og forskere i hele Norge utvikler og foredler vi ideer med et internasjonalt potensial.

Gjennom å omsette de gode ideene til lønnsomme virksomheter skaper vi verdier, arbeidsplasser og løsninger som til syvende og sist endrer liv.

Nyhetssaker

600
ideer
200
nye teknologier
100
startups
300
millioner

Nordnorsk tilhørighet – globale muligheter

Vi ser verden fra nord. Vi ser mulighetene i ett av verdens mest fruktbare og samtidig sårbare områder. Med tilgang til ressurser, data og kompetanse i verdensklasse gjør Norinnova forskning og innovasjon fra arktisk tilgjengelig for hele verden.