Søknadsskjema – Scaleup IX 2021

Step 1 of 5

  • Visjon og forretningsmodell

     
  • Beskriv hva ditt selskap skal være om 5 år og hvilken evne dere har til å nå dit
  • Beskriv kort hvordan selskapet skal tjene penger.