Selskaper i Startup IX

Her er selskapene som er i Startup IX nå. Hvis du vil vite mer om noen av selskapene, ta kontakt med Startup IX eller selskapene direkte.
Keenious

Keenious

Keenious utvikler en algoritme analyserer teksten du skriver, og leter frem forskningsartikler og andre relevante kilder som passer med akkurat det du skriver.

Pazzing logo

Pazzing

PAZZING er en plattform der mobilspillere samarbeider om å løse utfordringer og oppgaver innen en gitt tidsfrist. Man bruker augmented reality (AR) og geolokasjoner, og resultatet blir en slags "digital skattejakt".

Probotic

Probotic

Probotic er en spin-off fra Narvik Maritime Service. De utvikler en autonom, miljøvennlig løsning innen vask av oppdrettsnøter, noe som anslagsvis koster næringen én milliard NOK hvert år. Probotic vil med dette gjøre produksjonen av norsk sjømat mer bærekraftig.

medsensio logo

Medsensio

Ulyder i lungene kan gi en indikasjon på at noe er galt. Lungelyder kan være vanskelig å oppdage og tolke ved hjelp av vanlig stetoskop. Medsensio utvikler en smart algoritme basert på maskinlæring som automatisk oppdager og tolker ulyder i lungene.

chip nanoimaging

Chip NanoImaging

Ved hjelp av banebrytende forskning fra Tromsø utvikler Chip NanoImaging en fotonisk chipbasert mikropskopiløsning med superoppløsning (nanoskopi). Teknologien gjør det mulig å se detaljer som ikke er mulig ved hjelp av vanlige optiske mikroskop.

recogni

Recogni

Ved hjelp av big data og optimalisering hjelper Recogni mannskapet på skip å operere mest mulig effektivt og redusere drivstofforbruket. Ved hjelp av datakilder som havstrømmer, bølgehøyde, motorbruk og ballast gir Recogni et pålitelig verktøy for å ta beslutninger.

eupnea

Eupnea

Visjonen til Eupnea er å redusere ressursbruk, forbedre hvordan dagens medisin undersøker, diagnostiserer og monitorerer pasienter. De utvikler en sensor for måling av respirasjonsfrekvens, ett av nøkkelparametrene man måler på lik linje med blodtrykk, temperatur og puls.

unifractal

Unifractal

Ved å bruke en kombinasjon av maskinlæring og augmented reality (AR), utvikler Unifractal et verktøy som gjenkjenner teknisk utstyr ved hjelp av kameraet på smarttelefonen. Unifractal-plattformen er spesielt nyttig når nytt personell skal læres opp og ta i bruk teknisk utstyr, for eksempel medisinsk-tekniske.

adlevo tech

Adlevo Tech

"Hvordan kan det ha seg at 20- 30 % av inntektene fra lokale turistaktører forsvinner utenlands?" Dette spørsmålet var starten på utviklingen av LocalHub, en lokal plattform med global spennvidde. Plattformen skal knytte sammen tilbydere av overnatting og turoperatører slik at alle kan vinne på det. Alle bortsett fra de utenlandske bookingsidene på nett.

3life

3Life

Mer enn 1 milliard mennesker lever uten trygg tilgang til rent vann. 3Life utvikler en ny, innovativ løsning for rensing av vann. Gjennom utvikling og testing av flere prototyper har selskapet fått proof-of-concept. Selskapet jobber med å videreutvikle og optimalisere et produkt som kan introduseres i markedet.

Datafolk

Oppdrettsnæringen har mange utfordringer knyttet til for eksempel fôring, lus, sykdom og biomasse. Data fra fiskens adferd kan gi stor kunnskap om danne grunnlag for optimalisering av flere ledd i oppdretteres verdikjede. Dette er området der Datafolk ved hjelp av kunstig intelligens utvikler løsninger.

roadypay

Roadpay

Bomstasjoner slik vi kjenner dem er ikke fremtidsrettet og egnet for implementering av dynamisk vegprising. Roadpay utvikler en løsning som tilrettelegger for bruk av teknologi som baserer seg på geopunkter og moderne kommunikasjonsteknologi for å formidle informasjon om bilens bevegelser som danner grunnlag for prising.

Seacirc

Seacirc utvikler en programvare for ressurskartlegging og bærekraftsoptimalisering i bedrifter. Ved bruk av AI kalkuleres bedriftens netto miljøpåvirkning i real-time, slik at effekten av nye tiltak gir synlige resultater – også på kort sikt. Bærekraftsrapportering har aldri vært enklere!

sonomatrix

Sonomatrix

Sonomatrix utvikler en ny teknologi for bruk i ultralydsystemer.