Norinnova logo hvit. Grafisk element.

Verden trenger nye forretningsmuligheter fra havet. Er du en havhelt vi kan hjelpe?

Hva er FutureSea Accelerator?​

FutureSea er et samlingsbasert program for vekstselskaper og spin-outs fra etablert næringsliv der hensikten er å løfte frem nye innovative havbaserte ideer. Programmet leveres av DNB og Norinnova.

Gjennom et samlingsbasert program skal vi hjelpe selskapene å vokse ut i markedet. FutureSea er en unik mulighet til å få tilgang til relevante ressurser og få ekstra fart.

Vi ser etter innovative selskaper med vekstpotensiale og globale ambisjoner som opererer innen havrelaterte sektorer med eksempelvis; automasjon, IoT, sensorikk og høyverdiprodukter fra marine råstoff.

Årets deltakere

Tidligere deltakere

Om programmet

Vi tror sterkt på nettverksmøter, deling av erfaring og praktisk veiledning. Vi tar inn finansieringspartnere, bransjepartnere, akademiske partnere og nøkkelpersoner for veiledning, nettverk, tilbakemelding, foredrag og workshops.

  • Hvert kull består av 6 oppstartsselskaper og innovative forretningsideer i etablert næringsliv, som alle har ambisjoner og potensiale for vekst. De har havet som en fellesnevner og komme fra ulike deler av landet.
  • FutureSea er et samlingsbasert program med 6 fysiske samlinger over 1 år. Samlingene holdes i Tromsø og Oslo.
  • I tillegg til tematiske samlinger med spennende innledere og eksperter, får du mellom samlingene oppfølging av rådgivere, mentorer og personlig coaching. Vi vil ikke bare bidra til å styrke din forretningside, men også gjøre ditt team sterkere og klar for vekst. Her benytter vi oss av vårt kontaktnett nasjonalt og internasjonalt og tilpasser veiledningen selskapets behov.

Hvem ser vi etter?

  • Innovative selskaper med globale ambisjoner, der havet skaper nye forretningsmuligheter
  • Primært havrelaterte selskaper innen sektorene automasjon, IoT, sensorikk, høyverdiprodukter fra marine råstoff
  • Selskapene bør ha lansert produktet sitt, eller ha planer om å lansere i løpet av 2024

Kriterier

  • Selskapet må ha finansiering til minimum 12 måneders drift
  • Dedikert team på minimum 2 personer som er mottakelig for å bli utfordret
  • Selskapenes planer skal bidra til å oppfylle et eller flere av FNs bærekraftsmål
  • Selskapene må være registrert i Norge

FutureSea ekspertpanel

Fysiske lunsj-til-lunsj samlinger

Ready, Set,Grow
Samling 1 | 19 - 20 Mars 2024
Tromsø
En bærekraftig plan for fremtiden
Samling 2 | 22 - 23 mai 2024
Kapital i ulike former
Samling 3 | 25 - 26 September 2024
Oslo
Rigget for vekst
Samling 4 | 29 - 30 oktober 2024
Internasjonalisering
Samling 5 | 19 - 20 november 2024
Ready for take off
Samling 6 | Januar 2025

Søknadsfrist: 20. januar 2024

Deltakeravgift: 20.000 kroner per selskap.
Selskapene dekker selv reise og opphold på samlingene.

Påmelding krever registrering i Crowd Works.

Fysiske lunsj-til-lunsj samlinger

2024 / 2025

Vekst
Ready, Set,Grow
Samling 1 | 19 - 20 Mars 2024
Tromsø
Vekst
Group 27
En bærekraftig plan for fremtiden
Samling 2 | 22 - 23 mai 2024
Tromsø
Group 27
Penger
Kapital i ulike former
Samling 3 | 29 - 30 august 2024
Tromsø
Penger
Group 22
Rigget for vekst
Samling 4 | Kull 1: 21 - 22 november 2023 Kull 2: 10 - 11 oktober 2024
Group 22
Group 19
Marked og internasjonalisering
Samling 5 | Kull 1: 16 -17 januar 2024 Kull 2: 21-22 november 2024
Group 19
Startup
Ready for take off
Samling 6 | Kull 1: 19 - 20 mars Kull 2: Januar 2025
Tromsø
Startup
Ønsker du mer informasjon om programmet?


Ta kontakt med:

Line Kjelstrup
Program Manager, Norinnova line.kjelstrup@norinnova.no

Martine Guttormsen
Senior Business Developer, DNB
martine.guttormsen@dnb.no

FutureSea leveres av:

norinnova logo. Ikon.

Norinnova er et av Nord-Norges mest kompetente og erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning. Vi kobler forskere, oppstartsmiljøer, bedrifter og kommersielle aktører for å utvikle og nyttiggjøre innovasjonskraften i landsdelen. Gjennom å utvikle nye og innovative arbeidsplasser bidrar vi til å skape fremtidens næringsliv.

DNB logo

DNB har i mer enn 100 år vært bank for havnæringene. Vi er stolte av vår industrikompetanse, og er rådgiver for bedrifter internasjonalt og langs hele kystlinjen av Norge. Vi i DNB vil være med på å bidra til en bærekraftig utvikling av hele havnæringen, slik at også framtidige generasjoner kan leve godt av havet. Vi skal investere i og låne ut penger til selskaper som er framtidsrettede, og som representerer et bærekraftig perspektiv.

Med støtte fra:

Plattformen som kobler idé og kapital

Plattformen som benyttes for registrering av søknad leveres av CrowdWorks, som er ansvarlige for håndtering av data i løsningen.

Les mer her