Norinnova forvalter for nytt innovasjonsfond for unge gründere i Nord-Norge

NYTT FOND: Norinnovas Therese Lein og Asbjørn Lilletun skal dele ut 12 millioner kroner til unge gründere de neste årene Foto: Øystein Barth-Heyerdahl

Av Øystein Barth-Heyerdahl

Publisert: 07. desember 2020, kl. 16:08

Nord-Norge får nå 12 millioner kroner som skal brukes til å hjelpe unge gründere med å komme i gang med sine ideer.
– Dette er en fantastisk nyhet, sier direktøren i Norinnova, Asbjørn Lilletun til Nordlys.

Det var i forbindelse med Nordområdemeldinga som ble presentert for ei drøy uke siden at dette gründerfondet ble presentert. Der står det at det settes av fire millioner kroner.

Viktig pådriver

– Så viser det seg at dette fondet skal vare i tre år, med fire millioner hvert år i 2021, 2022 og 2023. Det første jeg tenkte var at «får vi virkelig så mye penger?», gliser Norinnova-sjefen litt beskjedent.

For han har i aller høyeste grad vært en viktig pådriver for å få dette gründer-fondet på plass.

– Vi har flere ganger hatt besøk av politikere fra regjeringen for å vise frem vårt arbeid med unge gründere, sier Lilletun.

Han deltok også på et innspillsmøte med statsminister Erna Solberg i midten av september.

– Budskapet fra Norinnova til regjeringen har vært å styrke arbeidet med gründere fordi næringsliv og nytenkning er så viktig i utviklingen av nordområdene og for å sikre vekst og utvikling i Nord-Norge i årene fremover, sier direktøren.

Ikke nok kompetansearbeidsplasser

Til Nordlys gjentar Lilletun hvor betydningsfullt dette er for hele landsdelen

– En av de største utfordringene vi står overfor er å beholde nyutdannede folk. Vi har ikke nok kompetansearbeidsplasser, og mange fristes av jobbtilbud i andre deler av landet. Dette fondet vil hjelpe til at flere tør å satse på å skape sin egen og nye arbeidsplasser, sier Lilletun.

Dette nye fondet skal gå til unge gründere som ønsker å sette egne ideer ut i live. Og det er Norinnova som skal forvalte fondet. Hvor mye hver enkelt skal kunne få er ikke helt klart, men Lilletun antyder at et sted mellom en halv og en million kroner vil være naturlig.

– Det skal være et beløp som er stort nok til at man kan tørre å starte. Og med et slikt fundament er det mulig å vise til resultater som gjør at man kan søke ytterligere finansiering andre steder, sier Lilletun.

Privat og offentlig eid

Norinnova et av Nord-Norges mest kompetente og erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning. De eies av både private og offentlige aktører. På egne nettsider skriver Norinnova at «vi kobler forskere, oppstartsmiljøer, bedrifter og kommersielle aktører for å utvikle og nyttiggjøre innovasjonskraften i landsdelen. Dermed bidrar vi til å skape vekst ved å tilføre nye teknologier til bedrifter som øker deres konkurransekraft.»

Sammen med markedssjef Therese Lein viser Asbjørn Lilletun Nordlys rundt i de romslige lokalene i Forskningsparken i Breivika i Tromsø. Her har Norinnova 19 ansatte. I tillegg huser de en rekke oppstartsbedrifter.

Når nordnorske gründere skal søke dette nye fondet, er det ingen krav til lokalisering.

– Så lenge man er i Nord-Norge, spiller det ingen rolle hvor man kommer fra, eller hvor man ønsker å etablere seg. Det eneste som betyr noe er at ideen er god, sier Lilletun.

Ungdomspanel

Alle detaljer rundt fondet er ikke klart ennå, men dette skriver regjeringen:

«Oppretting av innovasjonsfond for unge entreprenører for å støtte opp om unge gründere. Tiltaket er ment å skulle bygge opp under samspillet mellom innovasjon, næringsliv og kunnskap, som er prioriterte områder i regjeringens nordområdemelding. Dette vil også være en del av oppfølgingen av Statsministerens ungdomspanel til nordområdemeldingen. Fondet skal forvaltes av Norinnova. Detaljer om innretting av ordningen skal utarbeides i tiden fremover i dialog mellom Utenriksdepartementet og Norinnova.»

LES OGSÅ

Nå vil Erna investere millioner i nord. Men hun retter en advarende pekefinger mot nordnorske kranglefanter

Statsminister Erna Solberg avslørte i Nordlys at regjeringen også jobber for å etablere et nordnorsk såkornfond på minst en halv milliard kroner, der det statlige bidraget skal ligge på 250 millioner kroner.

Sammenheng

Dette er et fond som kommer i tillegg til gründerfondet. Asbjørn Lilletun ser de to fondene i sammenheng.

– Det kan være naturlig for gründere som får penger fra gründerfondet å søke videre finansiering fra såkornfondet, sier Lilletun.

Han legger ikke skjul på at Norinnova gjerne bidrar inn i såkornfondet.

– Ikke noe er avklart i det hele tatt, men vi er i sonderinger, sier Norinnova-sjefen.