Klyngeleder – Vi søker deg som vil utvikle bioteknologinæringen i Nord-Norge

Klyngeleder – Vi søker deg som vil utvikle bioteknologinæringen i Nord-Norge.

Norinnova har fått oppdraget med å lede utviklingen av klyngen Biotech North. Vi søker derfor en kandidat til å lede næringsklyngen og bidra aktivt til utviklingen av bioteknologinæringen i Nord-Norge.  Du brenner for innovasjon og motiveres av å skape nye muligheter sammen med andre. Du har et kommersielt tankesett og gjerne erfaring fra markedsorientert næringsliv.  Som klyngeleder forventes det at du er dyktig til å skape relasjoner og engasjement hos medlemmer og samarbeidspartnere.

Målet for klyngen er å øke verdiskapingen innen bioteknologinæringen gjennom flere bedriftsetableringer, økt vekst hos bedrifter og mer innovasjon. Som leder av klyngen har du en sentral rolle i å utløse dette potensialet gjennom å koble aktørene sammen, organisere møteplasser, utvikle en bærekraftig driftsmodell og koordinere klyngens aktiviteter. Det er en forventning at du bidrar til å bygge en tydelig profil og økt synlighet for klyngen med sine medlemmer. Du vil rapportere til en styringsgruppe oppnevnt av medlemmene i klyngen.

Det er forventet at du er i stand til å ta selvstendige avgjørelser, og har gode gjennomføringsevner. Til stillingen ligger det budsjett – og resultatansvar samt ansvar for utvikling og oppfølging av handlingsplaner.

Norinnova er et av landsdelens største innovasjonsselskap. Selskapet kommersialiserer forskning, utvikler oppstartsbedrifter og skaper vekst i eksisterende næringsliv. Norinnova jobber på oppdrag fra de største forskningsmiljøene i landsdelen, Norges Forskningsråd, Siva, Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune. Selskapet er lokalisert i Siva Innovasjonssenter Tromsø (tidl. Forskningsparken i Tromsø) og har 17 kompetente medarbeidere med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.

 Arbeidsoppgaver
 • Skape synlighet for klyngen og dens medlemmer
 • Markedsføre klyngens resultater
 • Stimulere og skape samarbeid mellom klyngens medlemmer
 • Utvikle/Videreutvikle tjenester/tilbud for klyngens medlemmer
 • Initiere samarbeid med forskere, gründere, næringsliv og virkemiddelapparat

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høgskole/universitet
 • Erfaring fra markedsføring/salg/industri e.l.
 • Erfaring fra bransje er fordelaktig
 • Fordelaktig med forståelse og erfaring med offentlige virkemidler for innovasjon
 • Positivt om du har nettverk innenfor life science/ bioteknologi og innovasjon
 • Fordelaktig med utdanning innen life science/helse/ bioteknologi/farmasi
 • God i engelsk, muntlig og skriftlig

Egenskaper

 • Flink til relasjon- og nettverksbygging
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Initiativrik (igangsetter), ser muligheter
 • Påvirkningskraft
 • Evne til å bygge tillit

Interessert?

For spørsmål til stillingen kontakt Adm. dir. Asbjørn Lilletun, 915 56539 eller styreleder i Biotech North, Børge Sørvoll.

Søknadsfrist: Skriftlig søknad sendes innen 27.okt til asbjorn@norinnova.no