Norinnova logo hvit. Grafisk element.

Tjenester for næringslivet

Å omfavne innovasjon er ikke lenger et valg, men en nødvendighet. Norinnova er her for å hjelpe deg med å navigere gjennom det spennende landskapet av muligheter som innovasjon utgjør. Sammen kan vi forme din bedrift og legge grunnlaget for bærekraftig suksess og en konkurransedyktig fremtid!

Leie kontor i et innovativt fellesskap

Vi tilbyr fleksible løsninger som passer din bedrifts behov, enten du trenger en midlertidig arbeidsplass eller et langsiktig kontor. Jobb tett på startup- miljøet i Tromsø og bli en del av et
innovativt fellesskap.

Norinnova-partner

Ønsker du å være i forkant av bransjetrender og teknologisk utvikling? Som Norinnova- partner får du unik innsikt i hva som rører seg blant startups og ny teknologi fra FoU- miljøet i nord. Sammen med våre partnere skaper vi innovasjon i verdensklasse!

Kvalitetssikring og skriving av søknader

Å navigere i komplekse søknadsprosesser kan være overveldende og tidkrevende. Våre erfarne forretningsutviklere står klar til å bistå deg med søknadsskriving, enten det gjelder offentlige støtteordninger, prosjektsøknader eller andre relevante dokumenter. Norinnova har en suksessrate på over 80% for innvilgelse av søknader.

Rådgivning

Med erfarne rådgivere gir vi deg verdifull innsikt og strategisk veiledning. Norinnova har i over 30 år jobbet med innovasjon og kommersialisering av ny teknologi. Sammen med våre kunder
utformer vi en plan for suksess og bærekraftig vekst.

Innovasjonsworkshop

Gjennom våre innovasjonsworkshops skaper vi et miljø som fremmer kreativitet og nyskapning. Våre erfarne fasilitatorer guider teamet ditt gjennom dynamiske økter som utfordrer tankemønstre og inspirerer til nye løsninger.

Prosjektledelse

Profesjonell prosjektledelse gir struktur, retning og håndtering av kompleksitet, og er avgjørende for å lykkes med større prosjekter. Med nøkkelbegreper som: strukturert tilnærming, effektiv resursstyring, risikohåndtering, tydelig kommunikasjon og målstyring, leder Norinnova prosjekter av et bredt spekter.