Norinnova logo hvit. Grafisk element.

Norinnova partner

Sammen med våre partnere skaper vi innovasjon i verdensklasse!

Vi har sikret oss tett samarbeid med flere bransjeledere, både når det gjelder kvalitet, kunnskap og ønske om å skape mer innovasjon og utvikling.

Spørsmål om partnerskap?

Ellen Dybdahl

Hvorfor bli Norinnova partner?

Hold deg relevant - følg med på nye teknologiselskaper

Gjennom over 30 års i krysningen mellom offentlig og privat, etablert og nyoppstartet næringsliv er Norinnova din brobygger for innovasjon. Vi hjelper våre partnere med å holde seg relevante gjennom å koble dem opp mot nye teknologier, vekst- og investeringsmuligheter.

Våre partnere

DNB

DNB har en sentral rolle i vår arbeid på innovasjoner fra havet, gjennom FutureSea Accelerator og gjennom arenaen for investorer og startups, Arctic Investment Day. DNB har blitt en viktig partner for oss regionalt og nasjonalt hvor vi utfyller hverandres kompetanse og bygger på hverandres ambisjoner. Vi har flere prosjekter underveis og gleder oss til å jobbe videre mot nye satsninger. 

Tromsø Kommune

Tromsø Kommune har støttet prosjekter og satsninger fra Norinnova over mange år. Nytt av 2024 er at Tromsø Kommune har inngått et offisielt partnerskap og finansierer når en Gründerhub hos Norinnova. Hub’en skal brukes av gründere, ansatte ved Tromsø Kommune og innovasjonsfremmende foretak som vil jobbe tettere på innovasjonsmiljøet hos Norinnova. 

Inventas

Inventas er en av landets fremste tjenestetilbydere innen produktutvikling. I 2024 ble Inventas Samarbeidspartner med Norinnova med mål om å akselerere suksessen til oppstartsbedrifter. Partnerskapet bringer sammen komplementær kompetanse når teknologi skal gå fra tidligfase utvikling, til produktdesign, prototyping, produksjon og lansering på markedet. Inventas har fysisk tilstedeværelse hos Norinnova på månedlig basis.

Olympiatoppen Nord

Unikt i Norinnova’s tilnærming til utvikling av fremtidens vinnere er fokuset på gründeren som et 24-timers menneske. Sentralt i måten å jobbe med gründere finner vi Olympiatoppen, som med sine prestasjonsutviklere og mentorer hjelper gründere i våre program med personlig utvikling. Resultatene og tilbakemelding på denne måten å utvikle individer på har vært helt enorm og vi er veldig stolte av å ha en partner som Olympiatoppen på laget.

SIVA

SIVA står sentralt i drift og utvikling av Norinnova. Siva er både på eiersiden i selskapet, finansiør av inkubator og eier av våre lokaler i Forskningsparken Tromsø. Norinnova er tildelt rollen som vertskap for Forskningsparken Tromsø av SIVA og vi jobber derfor tett sammen for å utvikle et spennende og attraktivt innovasjonsmiljø for aktørene som holder til her. 

ACAPO

Acapo kom inn som ny samarbeidspartner i 2024 med ønske om å tilby faglig støtte til startups og prosjekter på beskyttelse av immaterielle eiendeler (IP). Som en del av samarbeiet skal Acapo holde IP-relaterte foredrag og delta i ekspertpanel for vår satsning på unge gründere.

Dehns

Gjennom flere år har Dehns vært en viktig kilde til IP-kompetanse for Norinnova. Dehns har bidratt til gode patenter og forundersøkelser for våre startups og prosjektportefølje. Som en del av vårt samarbeid tilbyr Dehns drop-in IP-klinikk for bedrifter i vår inkubator, slik at de får tilgang til eksperthjelp uten ekstra kostnad. 

UiT - Norges Arktiske Universitet

Norinnova er stolt av å være teknologioverføringskontor og innovasjonspartner for UiT. Sammen har vi utviklet verdensklasse innovasjoner og spin-outs fra UiT-forskning, samt motivert studenter til å tørre å satse på sine idéer. 

Selmer

Advokatfirmaet Selmer ble i 2024 samarbeidspartner for Norinnova. I tillegg til faglig bidrag i våre program for startups har Selmer vist genuint initiativ og ønske om å få enda flere nordnorske startups til å lykkes. Vi ser frem til å utvikle samarbeidet og skape synergier. 

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har gjennom sin støtte til gjennomføring av 3 år med Arctic Ignite, bidratt til å gi unge gründere i Nord-Norge en reell sjanse til å lykkes med sin idé. De første årene med Arctic Ignite har vært stor suksess og et viktig virkemiddel for startups i landsdelen.

Samfunnsløftet

Sparebank 1 Nord-Norge har gjennom sin ordning Samfunnsløftet bidratt med finansiering av en rekke innovasjonsfremmende ordninger. De siste årene har Samfunnsløftet muliggjort økt fokus på Studentinnovasjon på tvers av universitet i Nord-Norge og gjennomføring av Scaleup IX – treningsprogrammet for ambisiøse startups i Nord-Norge. Vi er stolte av å samarbeide med SNN for å skape Nord-Norges nye næringsliv. 

UNN - Universitetssykehuset Nord-Norge

Norinnova er innovasjonspartner og teknologioverføringskontor for UNN og forvalter derfor nye innovasjoner og oppfinnelser fra ansatte ved UNN. Vi opplever en god utvikling i innovasjoner som kommer fra forskningsmiljøene og vi ser frem til å fortsette samarbeidet mot nye helseinnovasjoner. 

Forskningsrådet

Som teknologioverføringskontor har Norinnova tilknytning til forskningsmiljøene ved UiT og UNN. Samarbeidet med Forskningsrådet en viktig del av det å gjøre forskningsresultater om til produkter og tjenester som kommer til anvendelse i samfunnet og spiller en avgjørende for suksessen til flere av våre prosjekter. 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har gjennom sine støtteordninger bidratt til en rekke prosjekter, program, arrangementer og oppstart av nye bedrifter. Det er viktig for oss å jobbe tett med Innovasjon Norge og vi er veldig fornøyde med den gode kontakten vi har bygd gjennom flere år med samarbeid.  

Start video

Vil du bli Norinnova-partner?

Partnerskjema

Navn(Påkrevd)