Norinnova logo hvit. Grafisk element.

Nordnorsk tilhørighet
– globale muligheter

Hvert år finner vi nye løsninger på utfordringer vi og verden står over for. Sammen med gründere og forskere i hele Norge utvikler og foredler vi ideer med et internasjonalt potensial.

Bredde

Norinnova er et selskap på 18 personer med svært sammensatt kompetanse innen kommersialisering av forskning,  innovasjonsprosjekter og skalering av bedrifter. Sammen ivaretar vi hele næringskjeden fra oppstart til lansering og vekst, for å sikre at nettopp din idé kan gjøre en forskjell.​ 

Synergier

I over 30 år har vi jobbet tett med forskningsmiljøene i Nord-Norge for å utvikle produkter og tjenester som har gjort det bemerket internasjonalt. Gjennom å utvikle nye og innovative arbeidsplasser bidrar vi til å skape spennende synergier mellom forskning og næringsliv lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vekst

Norinnova et av Norges mest kompetente og erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning. Vi kobler forskere, oppstartsmiljøer, bedrifter og kommersielle aktører for å utvikle og nyttiggjøre innovasjonskraften i landsdelen. Dermed bidrar vi til å skape vekst ved å tilføre nye teknologier til bedrifter som øker deres konkurransekraft.

Norinnova er et av Norges beste kompetansemiljøer innen utvikling av idéer fra forskning og innovasjon. Vår jobb er å hjelpe deg å løfte din idé fra skrivebordet og ut i verden.

Hvert år finner vi nye løsninger på utfordringer vi og verden står over for. Sammen med gründere og forskere i hele Norge utvikler og foredler vi ideer med et internasjonalt potensial.

Gjennom å omsette de gode ideene til lønnsomme virksomheter skaper vi verdier, arbeidsplasser og løsninger som til syvende og sist endrer liv.

Trinn 1 av 3

  • Har du forskningsresultater eller god idé som kan bidra til å gjøre en forskjell?

Slik finner du oss

Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø

Våre eiere