Norinnova logo hvit. Grafisk element.

Våre program

Inkubatoren for deg som vil satse på din idé

Startup IX er en inkubator designet for å støtte tidligfase startups og gi en best mulig start.

Har du en god forretningsidé, oppfinnelse eller nylig startet bedrift? Da kan du dra nytte av Startup IX-teamet som vil hjelpe deg å gjøre drømmen til virkelighet. I Startup IX gir vi gründere og oppstartsbedrifter tilgang til ressurser og verdifulle nettverk som kan være helt avgjørende verktøy på veien mot det store gjennombruddet. Dette innebærer nettverksmuligheter, rabattert kontorplass og rådgivning samt et innovativt community der man spiller hverandre gode.

Opptak: kontinuerlig

Vårt gratistilbud til studenter med interesse for innovasjon og entreprenørskap

Som student i Nord-Norge er du kvalifisert for vår gratis studentinkubator, Student IX. Inkubatoren er til for de som ønsker å starte egen bedrift, har en god forretningsidé eller kan tenke seg å bli del av en startup. Vi er et samlingssted for alle studenter i Nord-Norge, uansett hvilket universitet eller høyskole du tilhører. Programmet er designet for å støtte studenter gjennom tilgang til rådgivere, nettverk og andre ressurser som kan hjelpe studenter med å utvikle sine forretningsideer og starte egen bedrift.

Gjennom Student IX har vi hjulpet en rekke studenter med å få 1 million kroner til å starte selskap gjennom Innovosjon Norge sin ordning Stud-ENT.

Opptak: kontinuerlig

Finansieringsprogram for gründere i Nord-Norge under 35år

Det kan være vanskelig å skaffe kapital for unge gründere i Nord-Norge som vil starte sin egen bedrift. Dette gjør vi i Norinnova noe med gjennom programmet Arctic Ignite hvor 10 startups i året mottar en startkapital på 130.000 kroner for å utvikle forretningsidéen sin.

Totalt gjennom programmet kan man stikke av med over 800.000 kroner for videre satsning!

Hvorfor gjør vi dette? Vi ønsker å bidra til at flere bedrifter etableres av unge, lovende og engasjerte gründere i Nord­-Norge. Programmet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Opptak: årlig

Vekstprogram for ambisiøse startups med ønske om internasjonal vekst

Scaleup IX er et program designet for å klargjøre selskaper for oppskalering og vekst i nye markeder.

Scaleup IX er et samlingsbasert vekstprogram som retter seg mot ambisiøse nordnorske startups i tidlig fase. Målet er å gi selskapene økt evne til vekst og løfte de til et nytt niva både nasjonalt og internasjonalt.

Deltakerne i Scaleup IX svarer ofte ja på disse 4 spørsmålene:

  • Trenger dere hjelp til å nå ambisjoner om et internasjonalt marked
  • Har dere skaffet deres første investor og har behov for ytterligere kapital?
  • Ønsker dere å bli kjent med eksperter på kapitalinnhenting, selskapsutvikling og internasjonal vekst?
  • Vil dere ha personlig oppfølging av Olympiatoppen og Norinnovas forretningsutviklere?

Opptak: årlig

Akselerator for vekstselskaper med havbaserte innovasjoner

FutureSea Accelerator er et samlingsbasert program for vekstselskaper og spin-outs fra etablert næringsliv der hensikten er å løfte frem nye innovative havbaserte ideer. Gjennom et samlingsbasert program hjelper vi selskapene med å vokse ut i markedet. FutureSea gir en unik mulighet til å få tilgang til relevante ressurser og nøkkelpersoner, som kan gi selskapet ekstra fart.

Til programmet tar vi inn innovative selskaper med vekstpotensial og med globale ambisjoner som opererer innen havrelaterte sektorene som eksempelvis; automasjon, IoT, sensorikk og høyverdiprodukter fra marine råstoff

Opptak: årlig

Ta kontakt

Navn