Norinnova logo hvit. Grafisk element.

Scaleup IX

Et vekstprogram for ambisiøse nordnorske startups

Scaleup IX er et samlingsbasert vekstprogram utviklet og tilrettelagt av Norinnova. Programmet retter seg mot ambisiøse nordnorske startups i tidlig fase. Formålet er å gi selskapene økt evne til vekst og løfte de til et nytt nivå både nasjonalt og internasjonalt. 

Hva kan du forvente av programmet?

Programmet er skreddersydd for selskapers videre vekst gjennom påfyll av både nettverk, innsikt, personlig utvikling og kunnskap.

 • Tilgang til investorer
 • Individuell oppfølging fra Olympiatoppen mellom samlingene. Prestasjon og måloppnåelse står sentralt
 • Personlig oppfølging fra egen forretningsutvikler som følger selskapets utvikling og behov
 • Ekspertkompetanse innenfor ulike bransjer
 • Forretningsutviklingsverktøy
 • Nettverk relevant for nasjonal og internasjonal vekst
 • Helhetlig forståelse av gründeren som et 24-timers menneske

Tidligere deltakere

Hvis jeg skal trekke ut tre ting som har hjulpet oss mest, så er det tilgang til nettverk i form av investorer, finansiører og andre samarbeidspartnere, personlig oppfølging og det å hjelpe oss til å tenke større. Den personlige utviklingen vi har hatt under Scaleup IX har vært uvurderlig. Det har gjort noe med mindsettet og selvtilliten til det vi holder på.  Da vi startet løpet med Norinnova snakket vi om en fremtidig omsetning på kanskje 200 mill - nå snakker vi om omsetning på milliarder. 

 • Trenger dere hjelp til å nå ambisjoner om et internasjonalt marked?
 • Har dere fått med investorer, og har behov for ytterligere kapital?
 • Ønsker dere å bli kjent med eksperter på kapitalinnhenting, selskapsutvikling og internasjonal vekst?
 • Vil dere ha personlig oppfølging fra Olympiatoppen og Norinnovas forretningsutviklere?

Da er Scaleup IX programmet for dere!

Bli kjent med årets bidragsytere

2024 / 2025

I Scaleup IX er deltakere bidragsytere og bidragsytere deltakere. Menneskemøtene og samhandlingen som skjer på samlingene skaper et suverent utgangspunkt for personlig vekst og læring. På hver samling henter vi inn eksperter fra ulike bransjer; investorer, toppidretten, Olympiatoppen, 330 skvadron, merkevarebyggere og finanspartnere.

Kriterier for deltakelse

For å bli valgt ut som deltaker av programmet ønsker vi at selskapet:

 • Har ambisjoner om å nå internasjonale markeder
 • Har utviklet prototype og/eller startet salg
 • Har hentet privat kapital og har behov for mer
 • Har et dedikert team på minimum to personer med dette som hovedvirke
 • Har en strategi som bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftmål
 • Er registrert i Nord-Norge

Programavgift
30.000 NOK pr. selskap 

Program for 2024 / 2025

Med forbehold om endringer

Ambisjoner og veien til målet
Samling 1 | 21 - 22 august 2024
Brief og debrief
Samling 2 | 10 - 11 oktober 2024
Pengejakten
Samling 3 | 26 - 27 november 2024
Ledelse og kulturbygging
Samling 4 | 10 - 11 februar 2025
Tenk større!
Samling 5 | 8 - 9 april 2025
Investormøter og formidling
Samling 6 | 4 - 5 juni 2025

Spørsmål om Scaleup IX? Ta kontakt med oss

Ann Kristin Nilssen

Prosjektleder Scaleup IX

Hør det fra tidligere deltakere

Finansiører