Norinnova logo hvit. Grafisk element.

Kvalitets­sikring og skriving av søknader

Vi hjelper deg med finansierings­søknader som fremmer innovasjon

Å navigere i komplekse søknadsprosesser kan være overveldende og tidkrevende. Våre erfarne forretningsutviklere står klar til å bistå deg med søknadsskriving, enten det gjelder offentlige støtteordninger, prosjektsøknader eller annet. Norinnova er stolte over å levere en suksessrate på over 80% for innvilgelse av søknader.

Visste du at …

  • Alle bedrifter registrert i Brønnøysundregistret, uansett bransje, kan søke om å få refundert 19% av kostnader knyttet til FoU- prosjekt refundert gjennom SkatteFUNN?
  • Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) kan gi opptil 70% støtte av prosjekter innen: Hav, Energi, transport og lavutslipp, Petroleum, Industri og tjenestenæringer, Muliggjørende teknologier og Landbasert mat, miljø og bioressurser.

Norinnova har over 30 års erfaring med å sikre offentlig finansiering av FoU- prosjekter.

Trenger du prosjektleder i et FoU eller innovasjonsprosjekt?

Eksempler på finansieringskilder vi har erfaring med å skrive søknader til:

Nasjonalt/internasjonalt

Lokalt/regionalt

Kom i mål med den gode søknaden!

Bronwyn Smithies

Magnus Seppola