Skip to content

Selskaper i Startup IX

Følg med på disse spennende selskapene – våre aktive deltakere i Startup IX.

Helseboka

Helseboka er en helt ny app utviklet av norske leger, som gjør det enklere for deg å ta kontroll over egen helse, og det beste av alt – appen samler alt du trenger på ett sted! Selskapet spesialiserer seg på bruk av kunstig intelligens opp mot det medisinske fagfelt. Har som mål å gjøre hverdagen enklere for både pasienter og helsepersonell.

chip nanoimaging

Chip NanoImaging

Ved hjelp av banebrytende forskning fra Tromsø utvikler Chip NanoImaging en fotonisk chipbasert mikropskopiløsning med superoppløsning (nanoskopi). Teknologien gjør det mulig å se detaljer som ikke er mulig ved hjelp av vanlige optiske mikroskop.

unifractal

Unifractal

Ved å bruke en kombinasjon av maskinlæring og augmented reality (AR), utvikler Unifractal et verktøy som gjenkjenner teknisk utstyr ved hjelp av kameraet på smarttelefonen. Unifractal-plattformen er spesielt nyttig når nytt personell skal læres opp og ta i bruk teknisk utstyr, for eksempel medisinsk-tekniske.

Lifeness

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging. Lifeness er utviklet av utøvende helsepersonell i norsk behandlingshverdag med mål om å forenkle oppfølging av mennesker med fedme – med motivasjon som viktigste suksessfaktor. Resultat: 5 ganger bedre behandlingsresultat!

Abdera

Abdera.ai er en startup som ønsker å takle problemet med urettferdig moderering i kommentarfelt. Ved å bruke maskinlæring benytter vi en modell som er opplært til å bidra til å håndheve objektivitet, rettferdighet og effektivitet i nettbasert kommentarfelt. Abdera ønsker å hjelpe moderatorer ved å optimalisere modereringsprosessen gjennom dyktig, sanntidsgjenkjenning av skadelige kommentarer.

CTD

CTD AS øker kompetansen og kvaliteten på tjenester i helsesektoren gjennom bruk av avansert teknologi og Virtual Reality (VR). Selskapet utvikler og designer spesialtilpassede digitale verktøy som forenkler, effektiviserer og øker produktiviteten til dagens trening.

sonomatrix

Sonomatrix

Sonomatrix utvikler en ny teknologi for bruk i ultralydsystemer. Selskapet er en oppstartsbedrift med utspring fra forskningsmiljøer ved UiT Norges arktiske universitet.

Sulacare-logo

Sulacare

Sulacare har utviklet et patenterbart hjelpemiddel for å forenkle innleggelse av urinkateter hos kvinnelige pasienter med varierende anatomi. Dette hjelpemidlet kan forbedre pasientopplevelsen og gjøre prosedyren lettere for sykepleieren ved å frigjøre en hånd.

medsensio logo

Medsensio

Ulyder i lungene kan gi en indikasjon på at noe er galt. Lungelyder kan være vanskelig å oppdage og tolke ved hjelp av vanlig stetoskop. Medsensio utvikler en smart algoritme basert på maskinlæring som automatisk oppdager og tolker ulyder i lungene.