STUD-ENT: Søk om 1 million kroner til å utvikle din forretningsidé

Student eller nyutdannet? Søk om opptil 1 million kroner gjennom Innovasjon Norges ordning STUD-ENT. Midlene skal brukes til videreutvikling av forretningsidéen.

Frist for å få søknadshjelp hos Norinnova til STUD-ENT 2022: 25. mars 

Øk dine sjanser med Norinnova

Vi har god erfaring fra tidligere søknadsrunder, og selskaper som Ventyr, Keenious og Pazzing startet sin reise med millionstøtte fra denne ordningen. I samarbeid med UiT kan vi nå bistå i arbeidet med å utvikle forretningsplan og tilbyr gratis veiledning til prosjekter som ønsker å søke. Det er tidkrevende å utarbeide en STUD-ENT søknad med høy nok kvalitet til å nå opp, derfor er det viktig at du tar kontakt tidlig!

Interessert? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtten fra STUD-ENT skal brukes til å realisere forretningsidéen eller gjennomføre kritiske aktiviteter som reduserer teknologi- og konseptrisiko.

Kostnader som kan dekkes er for eksempel teknisk utstyr, reiser, rådgivningstjenester, teknisk bistand og lønn.

Krav til søknader

  • Teamets prosjektleder er nyutdannet eller under utdanning på:
    • Masternivå: Leverer hovedoppgaven før prosjektstart
    • Profesjonsutdannings-nivå: Fullført maksimum fire år før prosjektstart
    • Ph.d.-nivå: Bekreftelse fra institusjon at STUD-ENT-prosjekt kan gjennomføres parallelt med studiet
  • Forretningsidéen må være basert på kunnskap man har ervervet gjennom studier, være innovativ og ta utgangspunkt i et konkurransefortrinn.
  • Det er ingen krav til bransje og studenter fra alle studieretninger kan søke.

Les mer om STUD-ENT ordningen og ytterligere krav på innovasjonnorge.no

Interessert? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Du behøver ikke ha en klar forretningsplan eller ha hele søknaden på plass – dette får du hjelp til hos oss. Send oss en e-post med kort beskrivelse av idéen og teamet, så tar en vi prat om hvordan vi kan bistå dere på veien. Vi ser frem til å høre fra deg!

NB! Vær tidlig ute! Av erfaring vet vi at det kan ta flere uker å ferdigstille søknaden. Jo tidligere vi får startet, jo bedre sjanse har du!

student@norinnova.no

Husk søknadsfrist: 30. april 2022