Norinnova logo hvit. Grafisk element.

Student eller nyutdannet? Søk om inntil 1 million kroner gjennom Forskningsrådets ordning STUD-ENT. Midlene skal brukes til videreutvikling av forretningsidéen.

Søknadsfrist STUD-ENT 2020: 12. februar 

Øk dine sjanser med Norinnova

Vi har god erfaring fra tidligere søknadsrunder og flere av våre inkubator-bedrifter har startet sin reise med million-støtte fra Norges Forskningsråd. Som en tjeneste i samarbeid med UiT bistår vi derfor i arbeidet med å utvikle forretningsplan og tilbyr gratis veiledning til prosjekter som ønsker å søke.

Interessert? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtten fra STUD-ENT skal brukes til å realisere forretningsideen eller gjennomføre kritiske aktiviteter som reduserer teknologi- og konsept risiko.

Kostnader som kan dekkes er for eksempel teknisk utstyr, reiser, rådgivningstjenester, teknisk bistand og lønn.

Krav til søknader

  • Teamets prosjektleder er nyutdannet eller under utdanning på:
    • Masternivå: Leverer hovedoppgaven før prosjektstart
    • Profesjonsutdannings-nivå: Fullført minst fire år før prosjektstart
    • Ph.d.-nivå: Bekreftelse fra institusjon at STUD-ENT prosjekt kan gjennomføres parallelt med studiet
  • Forretningsideen må være basert på kunnskap man har ervervet gjennom studier, være innovativ og ta utgangspunkt i et konkurransefortrinn
  • Det er ingen krav til bransje og studenter fra alle studieretninger kan søke

Les mer om STUD-ENT ordningen og ytterligere krav på forskningsradet.no

Interessert? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Du må ikke ha en klar forretningsplan eller ha hele søknaden på plass. Det er det vi skal hjelpe deg med. Send oss en e-post med kort beskrivelse av ideen og teamet, også tar en vi uforpliktende om hvordan vi kan bistå dere på veien. Vi ser frem til å høre fra deg!

NB! Vær tidlig ute! Av erfaring vet vi at det kan ta flere uker å ferdigstille søknaden. 


Eva Vikmane
evav@norinnova.no
450 68 473

Husk søknadsfrist: 12 februar