Norinnova logo hvit. Grafisk element.

Tjenester

Inkubator

Inkubatoren vår, Startup Ix, er vår gullbillett til oppstartsbedrifter. Her får du tilgang til dyktige rådgivere, verdifulle nettverk.og mulighet til å kontorplass i et innovativt miljø.

Nettverk og tilgang til investorer

Å etablere kontakt med investorer fra et tidlig stadium er ikke bare viktig, det kan være avgjørende for suksessen til din startup. Investorer bringer ikke bare kapital til bordet, men også verdifull ekspertise, nettverk og ressurser som kan sette fart på ditt selskap. Derfor er investorkontakt og møte med investorer allerede fra begynnelsen en del av alle våre program.

Rådgivning

Med erfarne rådgivere gir vi deg verdifull innsikt og strategisk veiledning. Norinnova har i over 30 år jobbet med innovasjon og kommersialisering av ny teknologi. Sammen med våre kunder
utformer vi en plan for suksess og bærekraftig vekst.

Innovasjonsworkshop

Gjennom våre innovasjonsworkshops skaper vi et miljø som fremmer kreativitet og nyskapning. Våre erfarne fasilitatorer guider teamet ditt gjennom dynamiske økter som utfordrer tankemønstre og inspirerer til nye løsninger.

Kvalitetssikring og skriving av søknader

Å navigere i komplekse søknadsprosesser kan være overveldende og tidkrevende. Våre erfarne forretningsutviklere står klar til å bistå deg med søknadsskriving, enten det gjelder offentlige støtteordninger, prosjektsøknader eller andre relevante dokumenter. Norinnova har en suksessrate på over 80% for innvilgelse av søknader.

Leie kontor i et innovativt fellesskap

Vi tilbyr fleksible løsninger som passer din bedrifts behov, enten du trenger en midlertidig arbeidsplass eller et langsiktig kontor. Jobb tett på startup- miljøet i Tromsø og bli en del av et
innovativt fellesskap.

Program for startups

Har du en forretningsidè eller nettopp startet opp et nytt selskap, og og leter etter  kunnskap, nettverk eller kapital til å vokse? Da er Norinnova plassen for deg. Vi har utviklet programmer for deg som er helt i tidlig fase eller du som er klar til å skalere opp selskapet ditt.

Teknologioverføring

Norinnova er et av landets mest kompetente og erfarne kompetansemiljø innen kommersialisering av forskning. Vårt team av dyktige forretningsutviklere vil hjelpe deg med å evaluere potensialet i dine ideer, og å bistå deg til å realisere ideer til produkt eller tjenester.

Norinnova-partner

Ønsker du å være i forkant av bransjetrender og teknologisk utvikling? Som Norinnova- partner får du unik innsikt i hva som rører seg blant startups og ny teknologi fra FoU- miljøet i nord. Sammen med våre partnere skaper vi innovasjon i verdensklasse!

Ta kontakt

Fornavn Etternavn

Navn(Påkrevd)