Forskning som endrer verden​

Dine forskningsresultater kan bli til produkter og tjenester med stor samfunnsmessig nytte.

Slik jobber vi med deg som forsker

Hele prosessen er kostnadsfri.

Idépresentasjon
Har du forskningsresultater eller god idé som kan bidra til å gjøre en forskjell? Da ønsker vi å høre fra deg. Du kan enten starte med å skrive ned ideen din (på e-post eller DOFI skjema), eller du kan ta direkte kontakt med oss for en uformell prat.
Idévurdering
Etter at du har presentert ideen din, starter vi en evalueringsprosess. Her ser vi på unikhet, behov, markedspotensialet, konkurransesituasjon og kommersielt potensial. Oppfyller ideen din disse kravene, går den videre til prosjektfasen.
Prosjektfasen
I denne fasen legger vi en prosjektplan og utfører nødvendige tiltak for å bringe ideen din til markedet. Dette kan innebære arbeid med rettigheter (patentering/varemerke), FoU-aktiviteter, søke finansiering, lage prototype, identifisere partnere og utvikle en kommersiell strategi.
Kommersialiseringsfasen
I denne fasen er produktet eller tjenesten din klar for lansering i markedet. Dette kan enten skje ved en lisensiering til eksisterende næringsliv, eller ved å starte et nytt selskap som får ansvaret for videre produksjon, markedsføring og salg.

Har du forskningsresultater eller god idé som kan bidra til å gjøre en forskjell?

Fyll ut standard innmeldingsskjema for nye ideer (DOFI) og send det på e-post til UiT og/eller UNN. Norinnova AS har kommersialiseringsansvaret for UiT og UNN, og må settes på kopi. Bruk følgende adresser:

UNN-ansatte: dofi@unn.no
UiT-ansatte: dofi@uit.no
Norinnova: dofi@norinnova.no

Er det flere enn én oppfinner, må dere også fylle ut en oppfinneravtale (Inventors Contribution Agreement). Last ned skjema her.

Kontakt oss hvis du har spørsmål!

Play Video

Norinnova

I over 25 år har Norinnova samarbeidet tett med forskere og ledende forskningsmiljøer i Nord-Norge for å nyttiggjøre innovasjonskraften i nord. Resultatet har vært viktige bidrag til etablering av helt nye bedrifter, samt å styrke eksisterende bedrifter gjennom nye produkter og tjenester.

Vi er derfor stolte over å være ett av Nord-Norges mest erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning.

Vi er her for deg som forsker, slik at du kan realisere ideene dine og skape ytterligere verdi av forskingsresultatene. Vi sikrer dine rettigheter, bidrar til å skaffe finansiering, undersøker markedspotensialet, finner relevante samarbeidspartnere og hjelper deg å få produktet eller tjenesten din ut i markedet.

Tech Transfer-Teamet

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Eirik W. Lundblad

Avdelingsleder

eirik@norinnova.no
Tlf. 976 87 571

Se profil på LinkedIn

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Martin Skedsmo

Forretningsutvikler

martin@norinnova.no
Tlf. 902 02 240

Se profil på LinkedIn

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Line Bøe Setså

Forretningsutvikler

line@norinnova.no
Tlf. 416 31 160

Se profil på LinkedIn

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Morten Elde

Forretningsutvikler

morten@norinnova.no
Tlf. 414 06 762

Se profil på LinkedIn

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Elisabeth Andreassen

Forretningsutvikler

elisabeth@norinnova.no
Tlf. 905 97 783

Se profil på LinkedIn

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Mats Trones

Forretningsutvikler

mats@norinnova.no
Tlf. 915 44 644

Se profil på LinkedIn

Reidun SH

Reidun Klykken Lie

Forretningsutvikler | Tech Transfer

reidun@norinnova.no
Tlf. 996 90 169

Se profil på LinkedIn