STUD-ENT: Søk om 1 million kroner til å utvikle din forretningsidé

Student eller nyutdannet? Søk om 1 million kroner gjennom Forskningsrådets ordning STUD-ENT. 

 

Søknadsfrist: 17. mars 2021

Øk dine sjanser med Norinnova

Vi har god erfaring fra tidligere søknadsrunder og flere av våre inkubatorbedrifter har startet sin reise med millionstøtte fra Norges Forskningsråd. I samarbeid med UiT bistår vi derfor med å utvikle forretningsidéen og tilbyr gratis hjelp til de som ønsker å søke. Det er tidkrevende å utarbeide en søknad til STUD-ENT som har høy nok kvalitet til å nå opp i konkurransen, derfor er det viktig at du tar kontakt tidlig.

Interessert? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtten fra STUD-ENT skal brukes til å realisere forretningsidéen eller gjennomføre kritiske aktiviteter som reduserer teknologi- og konseptrisiko.

Eksempler på kostnader som kan dekkes er teknisk utstyr, reiser, rådgivningstjenester, teknisk bistand og lønn.

Krav til søknaden

  • Teamets prosjektleder er nyutdannet eller under utdanning på:
    • Masternivå: Leverer hovedoppgaven før prosjektstart
    • Profesjonsutdannings-nivå: Fullført maksimum fire år før prosjektstart
    • Ph.d.-nivå: Bekreftelse fra institusjon at STUD-ENT prosjekt kan gjennomføres parallelt med studiet
  • Forretningsidéen må være basert på kunnskap man har ervervet gjennom studier, være innovativ og ta utgangspunkt i et konkurransefortrinn
  • Det er ingen krav til bransje og studenter fra alle studieretninger kan søke

Les mer om STUD-ENT ordningen og ytterligere krav på forskningsradet.no

Interessert? Ta kontakt med oss for å diskutere mulighetene.

Du behøver ikke ha en klar forretningsplan eller ha hele søknaden på plass – vi hjelper deg med dette. Send oss en e-post med en kort beskrivelse av idéen og hvem dere er, så inviterer vi dere til en uforpliktende prat om veien videre. Vi ser frem til å høre fra deg!

NB! Vær tidlig ute! Av erfaring vet vi at det kan ta flere uker å ferdigstille søknaden. Jo tidligere vi kommer i gang, jo større muligheter har dere for å få én million kroner til deres prosjekt.

student@norinnova.no

Universitetet i Tromsø