Siste nytt om arktisk investeringsplattform

Arctic Investment Platform
Prosjektet Arctic Investment Platform (AIP) fremmer økonomisk samarbeid i de tynt befolkede områdene i nord (NSPA). NSPA består av de syv regionene i øst og nord Finland, de fire nordligste regionene i Sverige og de tre nordligste fylkene i Norge. Siden januar 2019 har regionrådet i Lappland koordinert et Interreg Nord-prosjekt i nært samarbeid med BusinessOulu, regionen Norrbotten, region Västerbotten og Norinnova AS med sikte på å styrke det administrative samarbeidet i NSPA.

Fremme økonomisk samarbeid i det europeiske Arktis

Prosjektet Arctic Investment Platform (AIP) fremmer økonomisk samarbeid i de tynt befolkede områdene i nord (NSPA). NSPA consists av de syv regionene i øst-og Nord-Finland, de fire nordligste regionene i Sverige og de tre nordligste fylkene i Norge. Siden januar 2019 har regionrådet i Lappland koordinert et Interreg Nord-prosjekt i nært samarbeid med BusinessOulu, regionen Norrbotten, region Västerbotten og Norinnova AS med sikte på ytterligere å styrke det administrative samarbeidet i NSPA.

Prosjektet vil lage en mulighetsstudie, inkludert en analyse av investeringsbehov og potensial i NSPA. I tillegg vil et forslag om en finansieringsmodell og støttesystem som skal gjennomføres. Hvis studien konkluderer med at det vil være mulig å sette opp en investeringsplattform, vil prosjektet også utvikle et veikart, og presenterer de nødvendige ressurser som må til for å etablere en slik plattform. 

​Forbedret bruk av eksisterende nettverk

Prosjektet ble lansert tidlig i år med en workshop i Rovaniemi, hvor det ble enighet om at samarbeidet bør fokusere på investeringsbehovet til små og mellom store bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Det ble også enighet om at fremtidige investeringscase, som skal bli finansiert gjennom den Arktisk investeringsplattformen, bør være innenfor digitalisering og arktiske naturressurser.

En undersøkelse om kartlegging av behovene og potensialet i det finansielle samarbeidet ble sendt til SMB-er og finansinstitusjoner og investorer i NSPA i juni. Formålet med undersøkelsen er å få informasjon om investeringsbehovet til små og mellom store bedrifter, og på den annen side forventningene fra finansinstitusjoner og investorer gitt de forskjellige finansielle instrumentene som finnes.

Relevansen av det europeiske Arktis til EU har fått synlighet de siste årene. Samtidig har øst og nord-Finland sammen med NSPA tatt konkrete skritt mot et mer synlig samarbeid i Brussel. Alt dette har bidratt til å skape stor interesse for det finansielle samarbeidet, både innenfor NSPA og utenfor, inkludert det høyeste nivået i EU-kommisjonen.

Et nært samarbeid med den europeiske investeringsbanken (EIB) ble etablert allerede tidlig i prosjektet, noe som til slutt har ført til en samarbeidsavtale i august 2019. Ifølge avtalen EIB vil gi sine profesjonelle tjenester til prosjektet for resten av dette året, gratis, med mulighet til å fortsette kontrakten i 2020 avhengig av resultatene av mulighetsstudien. Allerede i løpet av våren har prosjektet vært i stand til å utnytte EIB ekspertise i utviklingen av undersøkelsene.

​Hvordan vil samarbeidet fortsette å utvikle seg?

De aggregerte resultatene av undersøkelsens var sendt til små og mellom store bedrifter og investorer vil bli samlet tidlig i høst. I forbindelse med dette vil en undersøkelse til klynger, inkubatorer og næringshager i NSPA gjennomføres, med det mål for å utfylle potensielle hull eller spørsmålstegn i tidligere undersøkelser.

En workshop rettet mot finansielle eksperter for å gjennomgå resultatene av undersøkelsen, vil bli avholdt i september. Regionene vil gi innspill til de foreløpige resultatene i oktober, gjennom et styringsgruppemøte i Umeå og et mer operativt referansegruppemøte i Brussel.

Den endelige rapporten, samlet fra undersøkelsen, tilbakemelding fra regionale representanter og eksperter, samt intervjuer, vil bli ferdig innen utgangen av november. Før rapporten blir fullført, vil

referansegruppen kunne gi endelig tilbakemelding på innholdet og bli enige om en vei videre i år 2020, basert på resultatene og det foreslåtte veikartet.

Presåkorn 2019: Kapital til nordnorske start-ups!

Norinnova har mottatt midler fra presåkornordningen til Innovasjon Norge, og ser nå etter spennende oppstartsbedrifter å investere i. Totalt skal det investeres i 1-4 selskaper. I den forbindelse inviteres alle startupselskaper som er knyttet til en inkubator eller næringshage i Nord-Norge til å søke om investering.

Følgende kriterier må være oppfylt for at Norinnova AS skal kunne investere presåkornmidler:

 • Norskregistrerte, innovative oppstartsbedrifter med et betydelig vekstpotensial
 • Bedriften må være yngre enn 5 år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
 • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert etter EØS-avtalens statsstøtteregler
 • Private investorer må delta med egenkapital som minimum tilsvarer beløpet fra pre-såkornkapitalen
 • Minst 50% av den private kapitalen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er grundere eller ansatte i bedriften.
 • Presåkorninvesteringen og koinvesteringen fra private investorer skal skje i den samme emisjonen – på like vilkår.
 • Normal investering av presåkornmidler vil være mellom NOK 500.000, – og NOK 1.000.000,-

Norinnova tar imot søknader fra interesserte selskap som inneholder:

 1. Forretningsidé: problem og løsning
  • Hva slags problem er det dere søker å løse, og for hvem?
  • På hvilken måte løser dere dette problemet? Hvilken verdi gir denne løsningen til deres kunder?
 2. Timing av produkt/tjeneste
  • Hva er det som gjør at ditt produkt/tjeneste treffer markedet akkurat nå?
 3. Markedspotensial
  • Hvem er deres kunder? Hva kjennetegner disse kundene? Hvor befinner kundene seg?
  • Hvor stort er dette markedet?
  • Hvor stor andel av dette markedet er det realistisk for dere å ta?
  • Hvordan skal dere nå gjennom i markedet?
 4. Produkt
  • Hva er deres produkt/tjeneste?
  • Teknologi som benyttes?
  • IPR/beskyttelse av immaterielle rettigheter?
 5. Kapital
  • Hvor mye midler søkes det om og hva skal kapitalen benyttes til?
  • Redegjørelse for den private koinvesteringen?
 6. Team
  • Beskriv teamet

Søknadsfrist: 13. september 2019

Søknad sendes til: lindrupsen@norinnova.no

Norinnova vil vurdere søknadene og aktuelle bedrifter for presåkorninvestering vil bli kontaktet til et møte på et senere oppgitt tidspunkt. Investeringsbeslutning vil foreligge i løpet av oktober 2019.

Norinnova i nye lokaler!

Nye lokaler
Norinnova har flyttet inn i splitter nye lokaler.
Du finner oss fortsatt i Siva Innovasjonssenter Tromsø, men nå er vi i 2. etasje rett over resepsjonen.
Kom gjerne innom å se hvor fint vi har fått det.

Velkommen til InnoMed-konferansen 2019

InnoMed-konferansen 2019

Hovedtema for konferansen er «pasientens helsetjeneste – sammen om verdiskaping og bedre tjenester»

Tid: Torsdag 31. oktober 2019
Sted: Britannia Hotel, Trondheim

«Innovasjonskonferansen» er nå omdøpt til «InnoMed-konferansen», og i år arrangeres den på ærverdige Britannia Hotel, Trondheims storstue, som ble åpnet i 1870,men som de siste 3 årene har vært gjennom en betydelig oppussing og nå fremstår som et 5-stjerners hotell som tilbyr unike opplevelser.

Her er noen smakebiter:

 • Statssekretær Paul Chaffey i KMD åpner InnoMed-konferansen og vil snakke om hva som fremmer og hindrer innovasjon i offentlig sektor.
 • Cecilie Kåss Furuseth, kjent som programleder i NRK for dokumentarserien «Sinnsykt» vil dele sin innsikt og fortelle oss om hvordan helsevesenet kan utfordres til å se potensialet i alle mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
 • Gianluca Fontana, Director of the Centre of Health Policy, Institute of Global Health Innovation, London vil gi oss innsikt I hvordan helsesystemer globalt tar i bruk og sprer innovative løsninger.
 • Kjøkkensjef Christopher Davidsen ved Speilsalen på Britannia har avslutningsforedraget om sin «reise» fra en svært vanskelig oppvekst til status som stjernekokk med flere internasjonale priser.

Vi anbefaler deg å gå inn på programmet og se disse 4 og de øvrige 10 spennende foredragsholderne har som tema. I tillegg vil vi by på en engasjert debatt mellom ledende representanter for helse- og omsorgssektor, næringsliv og FoU.

Vi håper og tror at «InnoMed-konferansen 2019» blir en spennende og nyttig innovasjonsmøteplass for både myndigheter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene, pasienter, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter, FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre interesserte. Vårt mål er at du skal få ny kunnskap, bli berørt, inspirert og engasjert. Kanskje møter du også noen som du kan ha stor nytte av å bli kjent med?

Påmelding

Påmelding gjøres via InnoMeds nettsider.
(NB: Du er ikke påmeldt før du har mottatt kvittering). Siste frist for påmelding er fredag 24. oktober.

Deltakeravgift:
NOK 1800: Deltakelse på konferansen
NOK 2200: Deltakelse på konferansen, inkludert sosialt samvær på kvelden og «Vinbarens Charcuterie»

Hotellrom
Ønsker du hotellrom, ta direkte kontakt med Britannia Hotel på tlf. 73 800 800. Du må oppgi følgende kode for å få avtalt pris: innovasjon301019.kk

NB: Det er fint om du videresender denne invitasjonen og programmet til andre du tror kan ha nytte av å delta på InnoMed-konferansen 2019.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Merete Rørvik, tlf. 930 08 878 og e-post merete.rorvik@sintef.no, eller Nina Vanvik Hansen, tlf. 452 76 105 og e-post nina.v.hansen@sintef.no.

Håper vi sees!